FANAZAVANA FOHIFOHY

INFORMATIQUE - NUMERIQUE - DIGITAL - ELECTRONIQUE

Amin'izao vanim-potoana hiainantsika izao dia mirona mankany amin'ny fampiasana ny INFORMATIQUE na ilay antsoina hoe NOUVELLE TECHNOLOGIE avokoa ny rehetra.

Isika eto Madagasikara dia efa makirakira io fitaovana io saingy vitsy no mahalala ny :

                       - Atao hoe INFORMATIQUE - NUMERIQUE - DIGITAL - ELECTRONIQUE

                       - Fomba nanamboarana azy

                       - Karazana fitaovana efa vita sy ny mety ho vita avy aminy

                       - Fomba fampiasana azy

                       - Ny fomba fikojakojana azy

Ity fampianarana ity dia natao tamin'ny Teny Malagasy, tsy mifidy fari-pahaizana.

TANJONA

TANJON'NY FAMPIANARANA

Ireto avy ny zavatra ho hain'ny mpianatra rehefa vita ny fampianarana, izay azahoana certificat :

- Fahalalàna amin'ny ankapobeany ny zava-misy ao anatin'ny fitaovana Informatique

- Fahalalàna ny fitaovana fampiasa any amin'ny toeram-piasana (bureautique, télétravail, sécurité...)

- Fikojakojàna ny fitaovana Informatique eny ampelatanana (Ordinateur de bureau, Lap TOp, Tablette, Téléphone...)

FIZOTRAN'NY FAMPIANARANA

Ny fanabeazana dia  maharitra 30ora ka :