ORINASA

         Tsy sarotra ary tsy mila vola be ny manangana orinasa fa sahala amin'ilay kilalao fanao fony mbola kely nantsoina hoe "Tsikononkonona". : Mifampitarika sy mifampiantso ny ankizy hiaraka hanao tsikonona, avy eo samy miantoka vary, laoka, fatana....Afangaro ireo niantohana ireo ary ketrehina ao anaty vilany, ny masaka avy eo kosa no ifampizaran'ireo izay niantoka.

         Dia torak'izany ihany koa ny orinasa : misy ireo miombona sady miantoka ny zavatra ilaina ao amin'ny orinasa, manafangaro ireo zavatra ilaina sy miketrika ny tetika rehetra mba hazahoana vokatra tsara,  izay hifampizaràn'ireo izay niantoka rehefa vita ny nahandro.

 

TANJON'NY FAMPIANARANA

 Famehezana ao anatin'ny 10 minitra monja ireo :

  1. Zavatra ilaina raha hanangana "orinasa".
  2. Ireo dingana arahana raha hanangana "orinasa"
  3. Tetik'ady sy fomba mila arahana raha te hanana "orinasa" matanjaka