INFORMATIQUE DE BASE

  • Trainers
  • Mpanabe IRAY.MG |

INFORMATIQUE - NUMERIQUE - DIGITAL - ELECTRONIQUE

Amin'izao vanim-potoana hiainantsika izao dia mirona mankany amin'ny fampiasana ny INFORMATIQUE na ilay antsoina hoe NOUVELLE TECHNOLOGIE avokoa ny rehetra.

Isika eto Madagasikara dia efa makirakira io fitaovana io saingy vitsy no mahalala ny :

                       - Atao hoe INFORMATIQUE - NUMERIQUE - DIGITAL - ELECTRONIQUE

                       - Fomba nanamboarana azy

                       - Karazana fitaovana efa vita sy ny mety ho vita avy aminy

                       - Fomba fampiasana azy

                       - Ny fomba fikojakojana azy

Ity fampianarana ity dia natao tamin'ny Teny Malagasy, tsy mifidy fari-pahaizana.

Course Information

TANJONA

FIZOTRAN'NY FAMPIANARANA

Coaches

Mpanabe IRAY.MG

Mpanabe IRAY.MG